Nhẫn Cưới Hàn Quốc Vàng Tây 10K MDJ Dưới 3 Triệu NC220

2.214.000/ Đôi

Bảng Giá Sản Phẩm↓

Khối Lượng V. Vàng V. Hồng V. Trắng
Vàng 8K 2.63 g 2,214,283 ………. ……….
Vàng 10K 2.81 g 2,708,479 2,808,479 2,858,479
Vàng 14K 3.28 g 4,240,620 4,440,620 4,440,620
Vàng 18K 3.47 g 5,724,482 5,924,482 5,924,482
Ngày cập nhật: 14/06/2021 Giá Nguyên Liệu: 5,705,000
Gọi Ngay
Chỉ Đường